AJUTS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Aquest Ajuntament  ha rebut un ajut per import de 9.867,24€ dins de l’expedient RI43121221en la convocatòria corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de l’annex 4 dels ajuts de la gestió forestal sostenible. L’objectiu ha estat la Xarxa Viària per a la Gestió dels Boscos i els resultats han estat satisfactoris.


Aquest Ajuntament  ha rebut un ajut per import de 15.250,00€  dins de l’expedient RI33110721 en la convocatòria corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de l’annex 3 dels ajuts de la gestió forestal sostenible. L’objectiu han estat les actuacions d’obertura de vials i els resultats han estat satisfactoris.