BAN INFORMATIU

Per Decret d’Alcaldia de data 1 d’agost de 2023, es fa públic el tancament del Refugi forestal de Pla de Prats degut al mal estat de conservació i les condicions sanitàries del mateix.

Malgrat les diverses actuacions de neteja, dutes a terme per aquest consistori, al tractar-se d’un refugi forestal lliure , no es pot garantir la salubritat de la instal·lació.

El tancament és temporal per tal d’estudiar i executar les solucions i mantenir les instal·lacions en un estat de conservació i salubritat adequats .