VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

HORARI DE PAS I POBLACIONS AFECTADES 23 DE MARÇ DE 2023 RIBES DE FRESER 13:43 H CAMPEDEVÀNOL 13:56 H LES LLOSSES (C-17) 14:04 H ELS TALLS ES REALITZARAN ENTRE 15 I 20 MIN ABANS DEL PAS DEL PRIMER MOTORISTA DELS MOSSOS D’ESQUADRA. Es recorda que un cop passi la bandera verda de Mossos la circulació […]

AVIS IMPORTANT TALL DE LLUM DISSABTE 8 D’OCTUBRE

AVÍS IMPORTANT ALS CLIENTS DE CAMPDEVÀNOL,CAMPELLES I RIBES DE FRESER. Terme municipal de CAMPDEVÀNOL: La Cabreta Colònia Herand Terme municipal de CAMPELLES: Pol. Ind. Can Costa Passatge Parramon: – Paperera del Freser – C.H. Parramon Terme municipal de RIBES DE FRESER: La Corba Corones Mas Angelats Passatge Montagut: – Fontaga – C.H. Montagut DISSABTE 8 […]

ANUNCI SUBVENCIONS DDGI EN MATERIA FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS

ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS, LÍNIA 1 Expedient: X2022000177 Import concedit: 2.999,77 € Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la ramaderia extensiva. Les obres executades es situen al terme municipal de Campelles, concretament a la zona del Baell. S’ha retirat el filat espinós existent que hi havia […]

1 2 3 15