INFORMACIÓ SOBRE EL SEGON PERÍODE DE COBRANÇA TAXES I IMPOSTOS

Del 17/04/2023 al 30/06/2023 comença el segon període de cobrança pels rebuts: IBI Urbana, IBI Rústica i Cementiri.
Els rebuts domiciliats d’IBI Urbana i Rústica es passaran el 16/06/2023.
Els rebuts domiciliats del cementiri es passaran el 16/05/2023.