Plens

CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES

ANY 2021


ANY 2020


ANY 2019


ANY 2018


ANY 2017


ANY 2016


ANY 2015


ANY 2014


ANY 2013


ANY 2012


ANY 2011


ANY 2010


ANY 2009


ANY 2008


ANY 2007

 • 29 de gener
 • 22 de febrer
 • 2 de maig
 • 24 de maig
 • 24 de maig (extraordinària)
 • 16 de juny
 • 28 de juny
 • 28 de juny (extraordinària)
 • 29 d’octubre
 • 8 de novembre (extraordinària)
 • 19 de desembre (extraordinària)