Edictes

Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1637 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost de increment de valor dels terrenys de naturalesa Urbana (IVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 189 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11920 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11478 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria per cobrir 1 pla莽a d'arquitecte t猫cnic en r猫gim de funcionari, en el marc del proc茅s d'estabilitzaci贸 de l'ocupaci贸 temporal
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11141 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 de l'Oferta p煤blica d'ocupaci贸 de concurs oposici贸
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11139 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 de la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸 pel sistema de concurs, d'una pla莽a d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Campelles per a l'any 2021, grup de classificaci贸 C2, en execuci贸 de l'oferta p煤blica de l'any 2021, pel torn d'estabilitzaci贸)
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9907 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposici贸 p煤blica del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9826 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9857 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovaci贸 inicial de modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023