Edictes

Exercici: 2024 Bop: 122-0 Edicte: 5353 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 121-0 Edicte: 5321 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Campelles al Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5011 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE 7/2024
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5010 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 8/2024
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4240 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4077 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció d'una plaça d'oficial de brigada de serveis municipals
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3638 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3CE 3/2024, 3SC 4/2024, 3CE 5/2024 i 3SC 6/2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3633 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2638 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua i als usos de l'aigua en situació de sequera de Campelles
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE 3/2024