LA TORRE MEDIEVAL

La Torre de Campelles és una torre fortificada medieval ja citada el s. XI.
Des de l’any 2015, s‘ha iniciat un projecte finançat per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Campelles amb l’objectiu de posar en valor la torre medieval i les seves estructures associades, com també la resta de patrimoni medieval del municipi.
La torre fortificada ja apareix citada en la documentació durant el s.XI, però amb la primera intervenció arqueològica s’han pogut detectar altres fases constructives i d’ús emmarcades en el s.XIV fins el XIX. 

Amb el projecte arqueològic i documental es pretén conèixer arqueològicament tota l’estructura per entendre com va funcionar al llarg dels segles i posar-la en valor perquè tothom s’hi pugui aproximar a conèixer-la.

Notícia publicada a CCMA, 2 agost 2019

Accedir a la pàgina de la Torre de Campelles

XIII JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LES COMARQUES DE GIRONA

En motiu de les XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, s’ha publicat l’article: La Torre de Campelles, una fortificació medieval desconeguda, per Albert Pratdesaba i Sala, i Elisenda Collelldemont i Vives.

Accedir a l’article.