Recollida de trastos

El servei de recollida de trastos es realitza el primer divendres de cada mes porta a porta, a la direcció sol·licitada amb previ avís a l’Ajuntament. El servei només inclou la recollida de mobles i electrodomèstics petits.

Els residus especials com per exemple l’oli usat, pneumàtics, runa, pintures i bateries, s’han de dur a la deixalleria.

Per tal de sol·licitar el servei, cal trucar a l’Ajuntament al 972 727 273 com a màxim 2 dies abans de la recollida.

Deixar trastos vells a la via pública sense previ avís, pot ser motiu de sanció.