Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

www.ripolles.cat
Tel. 972 703 211

RIPOLLÈS TURISME

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)

www.seg-social.es
Tel. 972 700 168

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE RIPOLL

www.gencat.cat/justicia
Tel. 972 700 099

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)

www.cambragirona.cat
Tel. 972 704 499

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070