Distàncies geogràfiques

Distàncies quilomètriques des de Campelles fins a:

Població

Ribes de Freser

Ripoll

Puigcerdà

Girona

Barcelona

Distància

7,2 Km

20,1 Km

54,2 Km

100,5 Km

124 Km