Les coves de Ribes (Campelles)

Profundes cavorques naturals situades en el congost estret que ens obra a la Vall de Ribes.