Història

La primera documentació escrita de Campelles és de l’any 918 on s’esmenta el lloc de ENGELADOS (actual Engelats) dins del terme de la vila rural de CAMPILIAS.

Fou possessió del comtat de la Cerdanya.

L’any 1859 es feu el primer estudi de les propietats curatives de les aigües de Campelles i foren declarades d’utilitat pública, encara que ja feia temps que se n’explotaven les fonts.

L’any 1869 es comença a construir el Balneari Montagut, els banys es construïren l’any 1878 i el 1914 es dona per acabada la construcció de les instal·lacions.