AUTORITZACIÓ DE VIATGERS NO ESCOLARS EN EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

🚌 L’Ajuntament de Campelles va sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès, el qual gestiona el servei de transport escolar, autorització de viatgers no escolars en el servei de transport escolar que té adjudicat a l’empresa Transports Mir S.A., en cas de disponibilitat de places lliures. 🚌

📣 En data d’avui, 26 d’octubre de 2023, el Consell Comarcal ens informa que el Servei Territorial de Transport de Girona ha autoritzat el transport d’usuaris externs en les rutes d’autocar escolar.📣

🟡 Us recordem que les condicions són les següents:

🖇 L’acceptació de viatgers no escolars està condicionada a la disponibilitat de places lliures.
🖇 Els viatgers no escolars en cap cas assumeixen les funcions de monitoratge o acompanyament dels menors, funció que està reservada a la persona contractada per assumir aquesta responsabilitat.
🖇 Els viatgers no escolars han de pagar el preu del bitllet d’acord amb les tarifes aprovades per al servei públic regular de transport de viatgers per carretera V-1224.

❗Aquesta autorització manté la seva vigència mentre persisteixi l’adjudicació de cada una de les rutes de transport escolar contractades pel Consell Comarcal del Ripollès❗

🟡 Adjuntem els horaris de la Ruta 12: Campelles – Ribes de Freser pel curs 2023/2024